Hopp til innholdet

Hva er reklameanalyse?

Hva er reklameanalyse?

Når man driver med markedsføring, for eksempel på nett eller analoge reklamer i bybildet, i blader og magasiner eller annet, er det viktig at man vet hvordan man utfører en reklameanalyse. Dette er fordi man ønsker å lage de aller beste reklamene, og for å kunne gjøre det, må man kunne analysere hvorfor noen reklamer fungerer så godt som de gjør, mens andre ikke gjør det. Men hva inngår egentlig i en reklameanalyse?

Når man skal lage en reklame er det mange forskjellige elementer som spiller inn i arbeidet fra ide til ferdig reklamen. Man bruker ofte reklamefolk til å utvikle idé og konsept, man bruker fotografer og tekstforfattere til å utføre det kreative arbeidet med tekst og bilder, og andre til andre deler av jobben. Når man skal lage en reklameanalyse så ser man på alle disse forskjellige elementene av en reklame, for å kunne bedømme den.

Selve reklameanalysen

Når man utfører reklameanalysen er det som sagt mange forskjellige elementer man ser på. Dette er for eksempel hva reklamens emne og tittel er, hvem som er i det kreative teamet bak reklamen, når den er laget, hvor den er brukt, handlingen, oppbygningen, og alle de andre delene. Når man analyserer reklamen, ser man på hvor stor suksess man har hatt med å få alle de forskjellige elementene til å spille sammen.

For eksempel ser man på hvor godt budskapet formidles, og om man har suksess med å skape en relasjon til den målgruppen som reklamen er ment for.