Et produkt eller tjeneste som er registrert eller beskyttet, bestående av et egennavn, logo eller annen utforming som er gjenkjennelig.