Brukes som valuta på tv og radio og er tall for hvor mange som er eksponert for reklamespott i målgruppen. 1 TRP betyr 1% av en spesifikk målgruppe. Eksempel: Antall personer i alderen 20-50 år som kan få inn signaler fra TV3 er 1,8 millioner. 1% av 1,8 millioner er 18 000 personer. 1 TRP hos TV3 består da av 18 000 personer. Se også GRP.