En digital plattform, som gir media tilgang til sanntidssalg av reklameeksponeringer. Gjerne basert på forbrukers digitale atferd. Enten direkte fra media eller via DSP/AdExchanges.