Annonsører kjøper bannervisninger på et nettsted, men det er nettstedet selv som bestemmer hvor, og til en viss grad når, på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoN – Run of Network og RBS.