Annonsører kjøper bannervisninger i et nettverk, men det er nettverket selv som bestemmer hvor, og til en viss grad når, på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoS – Run of Site og RBS.