En reklameanalyse måler reklamens evne til skape effekt. Kort oppsummert måles reklamens evne til å skape positiv oppmerksomhet, forsterke budskapet slik at det huskes, og påvirke oppfatninger på kort og lang sikt. Reklameanalyse kan brukes før kampanjen som en pretest, men også i etterkant av kampanjen som en posttest for å forklare effekten.