Annonsekjøp gjort ved hjelp av to annonsesystemer, en DSP (Demand Side Platform) og en SSP (Sell Side Platform). Kan nå gjøres både for digitale annonser og for printannonser.