Betegnelse på mediekanalene/begrepene Paid Media, Owned Media og Earned Media, altså betalte, egne og fortjente kanaler. Kort fortalt er POEM følgende:

Paid: Betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker, for eksempel TV, magasin eller digitale kanaler.

Owned: De mediekanaler og/eller opplevelser og fysisk tilstedeværelse som virksomheter selv eier/har kontroll over.

Earned: Mediekanalene og/eller omtale som skapes av forbrukere – den oppmerksomhet/omtale, både positiv og negativ, som annonsøren har gjort seg fortjent til.