Utrykk for betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker. TV, avis og internett er de mest brukte kanalene.  De kjennetegnes av at annonsør har full kontroll over budskap og timing. De gir god dekning og kjent effekt. Reklamen avbryter det innholdet forbruker vil se og krever ofte betydelige investeringer