Antall personer i målgruppen som har sett kampanjen minst 1 gang