Tradisjonell TV, altså TV-sendinger som blir vist på opprinnelig TV-kanal til oppsatt tidspunkt.