1 GRP betyr 1 % av totalbefolkningen eller personer over 12 år. Eksempel: Antall personer som kan få inn signaler fra TV 2 er 4,2 millioner. 1 % av 4,2 millioner er 42 000 personer. 1 GRP hos TV 2 består da av 42 000 personer. Brukes som valuta på tv og radio, og er tall for hvor mange som er eksponert for reklamespott totalt sett. Se også TRP.