Mediekanalene og/eller omtale som skapes av forbrukere – den oppmerksomhet/omtale, både positiv og negativ, som annonsøren har gjort seg fortjent til. Begrepet betegner oftest digitale, og spesielt sosiale medier, hvor brukerne kommenterer, anbefaler og anmelder varer og tjenester, Tradisjonell PR kan også beskrives som en fortjente medier-kanal. Disse mediekanalene kjennetegnes ved høy troverdighet, ettersom merkevaren selv ikke er avsender av budskapet. Begrenset kontroll på timing og budskap. Et av begrepene i POEM.