En digital plattform, som gir annonsører tilgang til sanntidskjøp av reklameeksponeringer, ofte basert på forbrukers digitale atferd. Enten direkte fra media eller via SSP/AdExchanges.