Beskriver hvor stor andel av målgruppen som har sett en reklamen i en gitt kampanje minst X antall ganger (1+, 2+, 3+, 4+…). Omtales også som «den akkumulerte frekvensfordeling». For bruttofrekvens 1+: se ‘Nettodekning’