Ordbok

A
 • AdExchange

  En portal for salg av tilgjengelig digitalt varelager. Selges gjerne på målgruppenivå, basert på cookie-teknologi

 • Adserver

  Også kalt annonsestyringsverktøy. System for å distribuere digitalkampanjer og for å rapportere og overvåke kampanjene. Brukes både av medier og mediebyråer.

 • Adstock

  En portal som styres ut fra et auksjonsprinsipp hvor annonsørene byr på eksponeringer i sanntid

 • Advertorial

  Et annonseformat der reklame utformes slik at den ligner på en redaksjonell artikkel. Skal markeres tydelig fot å markere at avsenderen ikke er mediet, men en annonsør. Annonseformat brukt for innholdsmarkedsføring.

 • Adwords

  Googles verktøy for annonsering i søkeresultater (betalt søk/SEM). I tillegg brukes Adwords til å kjøpe annonser i Googles displaynettverk og på YouTube.

 • Affiliate Marketing

  Markedsføring der en annonsør belønner en eller flere samarbeidspartnere for besøkende/kunder som formidles til annonsørens sider

 • Affinitet

  Kvantitativt definert affinitetsindeks er et forholdstall som viser mediets dekning i målgruppen i forhold til dekningen i totalbefolkningen, altså et uttrykk for hvor godt vi treffer målgruppen ved å velge dette mediet. Om affiniteten for et medie er 200 i en målgruppe betyr det at vi treffer målgruppen dobbelt så godt som hele befolkningen ved å velge dette mediet.
  Kvalitativt definert affinitetsindeks handler om målgruppens ”forhold” til mediet, hvor intensivt mediet brukes, i hvilken grad målgruppen verdsetter mediet og i hvilken grad målgruppen får utbytte av a konsumere mediet.

 • AFP

  Advertiser Funded Programming. Programmer/konsepter finansiert av annonsør. Mest brukt på TV.

 • Algoritmer

  En algoritme beregner utfall basert på valgte kriterier. Dette brukes for eksempel til å sannsynlighetsberegne når det er riktig å vise en nettbruker en gitt annonse, av Facebook til å bestemme hvilket innhold du får i din news feed eller av Google for å gi deg informasjonen du mest sannsynlig er på jakt etter når du skriver eller snakker en søkefrase.

 • API

  Application Programming Interface. Standardiserte formater for å dele data mellom programmer. Brukes blant annet til å automatisere data-innhenting til rapporter og dashboards.

 • App

  En applikasjon er en programvare som brukes på mobile plattformer, som f.eks. smarttelefon og nettbrett.

 • ATL - Above the line

  Kommunikasjon/aktiviteter i massemedier. Eks: annonser i avis, reklamefilm på tv, bannere på internett, etc...

 • ATV - Average time viewed

  Antall minutter brukt på å konsumere et medie. Gjennomsnittlig seing pr person pr dag.

B
 • Backloaded

  Beskrivelse av en kampanjestrategi der hovedtyngden av trykket plasseres mot slutten av kampanjeperioden

 • Barter

  Bytte av varer og tjenester. Innen markedsføring er barter at annonsøren betaler mediet for reklameplass med varer, tjenester eller andre motytelser.

 • Behavioural Targeting

  Digital optimeringsmetode til å målrettestyre eksponering av reklame basert på forbrukers digital-atferd

 • Big Data

  Buzzord som ikke er av en bestemmelig form, men som brukes for å beskrive data man ikke helt hva er eller som faktisk er så store mengder at det er uhåndterlig å gjøre manuelle analyser.

 • Blogg

  En blogg er en type nettsted eller del av et nettsted som ofte skrives av en enkeltperson, eller som brukes av firmaer for å dele synspunkter. Det er ofte mulighet for å kommentere innlegg på en blogg.

 • Blokk

  Uttrykk for visninger/avspilling av flere reklamer mellom programmer på tv/radio

 • Brand Equity

  Verdien av å ha et anerkjent merke, ikke et tilfeldig produkt. Tilføres gjennom forbruker- og markedsrespons. Består av tre komponenter: mental-, adferdsmessig- og finansiell merkeverdi.

 • Break

  Uttrykk for visninger/avspillinger av reklame i programmer på tv/radio

 • Bruttodekning

  Summen av de enkelte medienes dekningstall i en kombinasjon med flere medier. Et uttrykk for det totale antall eksponeringer. Kan uttrykkes i antall personer, GRP og prosentuelt. Prosentuelt vil bruttodekning kunne overstige 100 %.

 • Bruttofrekvens

  Beskriver hvor stor andel av målgruppen som har sett en reklamen i en gitt kampanje minst X antall ganger (1+, 2+, 3+, 4+...). Omtales også som "den akkumulerte frekvensfordeling". For bruttofrekvens 1+: se 'Nettodekning'

 • BTL - Below the Line

  Markedskommunikasjon/aktiviteter som er mer en-til-en enn ATL, for eksempel reklame i postkassen eller vareprøver i butikk.

 • Burst

  Beskrivelse av en kampanjestrategi, hvor kampanjetrykket er konsentrert til en avgrenset periode med høyt trykk. Kampanjeaktivitetene kan på den måten være avgrenset til en eller noen få kampanjer over en tidsperiode som f.eks et år.

C
 • Consumer Journey

  Mindshare-modell som beskriver forbrukerens vei fra latent behov via involvering, kjøps- og bruksopplevelsen til deling av opplevelsen med andre

 • Content Marketing

 • Contextual Targeting

  Digital optimeringsmetodikk som blir brukt til å målrette reklamevisninger. Tar utgangspunkt i nettstedets redaksjonelle innhold for eksponering av relevante reklamebudskap, mens bruker konsumerer det redaksjonelle innholdet

 • CPA - Cost pr action

  Uttrykk for kontaktpris pr utførte handling

 • CPC - Cost pr click

  Uttrykk for kontaktpris pr klikk

 • CPL - Cost pr lead

  Uttrykk for kontaktpris pr registrerte bruker

 • CPM - Cost pr mille

  Uttrykk for kontaktpris pr tusen eksponerte også omtalt som CPT

 • CPO - Cost pr order

  Uttrykk for kontaktpris pr utførte kjøp

 • CPP - Cost per Point

  Investeringen som kreves for å oppnå 1 TRP eller 1 GRP.

 • CPT - Cost pr thousand

  Uttrykk for kontaktpris pr tusen eksponerte også omtalt som CPM

 • CPV - Cost pr view

  Uttrykk for kontaktpris pr visning

 • CR - Conversion rate

  Andelen klikk som har resultert i en konvertering

 • CTR - Click through rate

  Andelen visninger som har resultert i et klikk

D
 • Dayparts

  Inndeling av reklamedøgnet på tv/radio. Ofte inndelt i morgensending, dagtid, beste sendetid/primetime og natt

 • Dekning

  Andel av en gitt målgruppe som eksponeres gjennom mediet/flere medier. Oppgis i antall personer eller i prosent

 • Display

  Display er det samme som bannere. Disse kan være statiske eller dynamiske. Dynamiske bannere gir mulighet for bytte av budskap, bilder, film etc løpende

 • Distribusjon

  Uttrykk for et medies tekniske dekning av befolkningen. Oppgis i prosent

 • DM - Direct marketing

  Adressert reklame som distribueres i postkassen, via e-post, meldinger eller andre former som åpner for en-til-en dialog mellom annonsør og forbruker

 • DMP - Data Management Platform

  Det er mange typer DMP'er med forskjellige funksjoner: fra enkle databaser til avanserte plattformer for datadrevne annonseringsmodeller og programmatiske kjøp.

 • DSP - Demand Site Platform

  En digital plattform, som gir annonsører tilgang til sanntidskjøp av reklameeksponeringer, ofte basert på forbrukers digitale atferd. Enten direkte fra media eller via SSP/AdExchanges.

E
 • Earned Media

  Mediekanalene og/eller omtale som skapes av forbrukere - den oppmerksomhet/omtale, både positiv og negativ, som annonsøren har gjort seg fortjent til. Begrepet betegner oftest digitale, og spesielt sosiale medier, hvor brukerne kommenterer, anbefaler og anmelder varer og tjenester, Tradisjonell PR kan også beskrives som en fortjente medier-kanal. Disse mediekanalene kjennetegnes ved høy troverdighet, ettersom merkevaren selv ikke er avsender av budskapet. Begrenset kontroll på timing og budskap. Et av begrepene i POEM.

 • Effektiv Frekvens

  Hvor mange ganger en bruker må eksponeres for et budskap for å forstå og respondere på budskapet. Uttrykkes ofte som et frekvensintervall.

 • Eksponering

  Påvirkning av målgruppen. Uttrykk for at en gitt person har vært eksponert for, det vil si hatt mulighet for å motta et budskap. Personen skal ikke bare ha vært i sanseposisjon, men hatt en reell mulighet for å oppfatte og bearbeide budskapet.

 • Engagement Score

  Et mål for engasjement. Hvor stor grad av involvering en bruker legger i en utført handling

F
 • Flighting

  En innrykningsstrategi som går over en viss periode og kampanjetrykket er spredt utover i tid, for eksempel et år med like mange kampanjer og pauser.

 • Freemium

  Forretningsmodell hvor en basisutgave av et produkt/tjeneste tilbys gratis, men hvor det oppnås fordeler ved å oppgradere til en betalt versjon.

 • Frekvens, gjennomsnittlig

  Gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen er blitt eksponert for budskapet.

 • Frontloaded

  Beskriver en innrykningsstrategi på kampanjenivå, hvor hovedtyngden av trykket er plassert i begynnelsen av kampanjeperioden

G
 • GEO Targeting

  En optimeringsteknikk hvor kommunikasjonen målrettes i forhold til brukers geografiske lokasjon. Kan være på f.eks. postnummer eller IP-adresser

 • Geriljamarkedsføring

  Er et begrep på ulike typer utradisjonelle måter å kommunisere på. Et eksempel er å få innovatører og trendsettere til å prøve et produkt for å få andre til å snakke om/prøve selv. På denne måten håper man å skape en dominoeffekt. Stuntorienterte aktiviteter der budskap eller produkter deles ut er et annet eksempel

 • GRP - Gross rating point

  1 GRP betyr 1 % av totalbefolkningen eller personer over 12 år. Eksempel: Antall personer som kan få inn signaler fra TV 2 er 4,2 millioner. 1 % av 4,2 millioner er 42 000 personer. 1 GRP hos TV 2 består da av 42 000 personer. Brukes som valuta på tv og radio, og er tall for hvor mange som er eksponert for reklamespott totalt sett. Se også TRP.

H
 • HTML5

  HTML5 (Hyper Text Markup Language 5) er et programmeringsspråk som håndterer og strukturerer bilder, tekst og linker på en hjemmeside eller i et banner. Har overtatt for flash-teknologien.

 • Huddle

  Huddle betyr å komme sammen i en gruppe. I Mindshare-sammenheng betyr det et møte eller en event der alle kan delta og bidra til å forme møtet. Vår første heldags Huddle ble arrangert i 2016. Les mer om Huddle på våre nettsider.

 • HUT - Households using television

  Angir andelen av alle husstander som ser på TV på et gitt tidspunkt

I
 • In Screen impression

  Visning av bannere som faktisk er synlig for bruker på skjermen, i motsetning til visninger som kan være nedenfor den synlige delen av skjermen

 • Innholdsmarkedsføring

  Betalt kommunikasjon som er laget for å være interessant, underholdende og/eller nyttig for målgruppen til en merkevare. Innholdsmarkedsføring kan ofte ligne på tradisjonell journalistikk i formen, og er derfor mye debattert. Det er viktig med tilstrekkelig merking for å unngå at innholdsmarkedsføringen blir tolket som redaksjonelt uavhengig journalistikk. Også kalt Content Marketing.

K
 • Klikkrate

  Antall ganger det klikkes på et banner i forhold til antall eksponeringer, se også CTR

 • Kontaktpris

  Den investering som kreves for å komme i kontakt med 1 000 personer i målgruppen, for ett enkelt medie eller for en medieplan i sin helhet. Se også CPT.
  - For TV er beregningsgrunnlaget eksponeringer pr spot
  - For print er beregningsgrunnlaget eksponeringer overfor et medie.

 • Kundereise

  Er alle kontaktpunktene (touchpoints) mellom en forbruker og et produkt, tjeneste eller varemerke.

L
 • Lengdeindeks

  Indikator for å prissette reklame som ikke er 30 sekunder. 30 sekunder er "standardformatet" på tv/radio og har indeks 1. Kortere reklame har lavere indeks og lengre reklame har høyere indeks.

 • Lineær TV

  Tradisjonell TV, altså TV-sendinger som blir vist på opprinnelig TV-kanal til oppsatt tidspunkt.

M
 • Maskinlæring

  Automatiserte konklusjoner av komplekse mønstre og store mengder data (big data). Merk at maskinlæring ikke kan brukes uten menneskelig input.

 • Merkevare

  En merkevare er et varemerke med tilhørende (positive) assosiasjoner og egenskaper.

 • Mobile first

  Uttrykket "Mobile first" har blitt brukt av annonsører i mange år når det kommer til å lage nye hjemmesider. Det betyr at man lager mobilversjonen først. Mobile enheter utgjør en større og større del av antall besøkende på en nettside, og nettsidene blir dermed tilpasset mobilbrukere i første omgang.

 • Modul

  Beskriver størrelse på annonse i avis. En avisside består av 5 moduler i høyden og 5 moduler i bredden, noe som gjør at en helside omtales som Modul55

 • MPX - Media page exposure

  Angir hvor mange ganger en gjennomsnittlig side i et gjennomsnittlig nummer blir sett av en gjennomsnittlig leser. MPX brukes vanligvis i forbindelse med trykte medier og viser sannsynligheten for at en gitt side blir sett/lest.

 • Multi-spot

  Er en reklame som deles mellom to eller flere annonsører

N
 • Nettodekning

  Antall personer i målgruppen som har sett kampanjen minst 1 gang

 • Nettofrekvens

  Andelen av målgruppen som har sett reklamen et gitt antall ganger i løpet av kampanjen. Summen av nettofrekvensen er lik bruttofrekvensen 1+, som også kalles nettodekning.

O
 • OOH

  Out of Home, altså utendørsreklame. DOOH står for Digital Out of Home, altså digitale skjermer. Disse finnes oftest på kjøpsentere eller på t-banen.

 • OPT - Off prime time

  Utenfor beste sendetid, se også Prime time

 • OTH - gjennomsnittlig OTH

  Opportunity to Hear. Gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen har vært i sanseposisjon ovenfor en gitt radiokanal

 • OTS - Gjennomsnittlig OTS

  Opportunity to See. Gjennomsnittlig antall ganger en person i målgruppen har vært i sanseposisjon i forhold til et visuelt media

 • Owned Media

  Utrykk for de mediekanaler og/eller opplevelser samt fysisk tilstedeværelse, som virksomheter selv eier/har kontroll over. Dette omfatter både butikker, emballasje, bygninger, lastebiler, medarbeidere mm., nyhetsbrev, kundeblader, hjemmeside samt til dels heleide sponsorater og egne events. Denne gruppen mediekanaler kjennetegnes av at annonsøren har full kontroll med budskap og timing, har kjent effekt, gir ofte mulighet for direkte kommunikasjon mellom annonsør og bruker, har oftest begrenset dekning.

P
 • Path to conversion

  Den aktive del av forbrukerens produktsøkning, innvolvering og kjøpsbeslutning i digitale medier

 • PBU - Programmatic Buying Unit

  Mindshare sin PBU er gruppen med digitale spesialister som forvalter våre kunders programmatiske kampanjer.

 • PIB - Position in Break

  Sier noe om hvor i et reklamebreak/blokk filmen er plassert.

 • PLA

  Søkeordsannonser som viser produktinformasjon sammen med pris og produktbilde i søkeresultatene. Annonsene kommer fra en produktfeed som hentes fra nettbutikken og innholdet i annonsen hentes automatisk opp av Google. For å kunne benytte Produktannonser i Google må du selge fysiske produkter fra nettbutikk.

 • Plasserte spotter

  Spotter bestilt mot spesielle programmer. Som regel mot et tillegg i prisen

 • Podcast

  Et lyd- eller videoopptak som publiseres på nett. Les mer her.

 • POEM - Paid, Owned, Earned Media

  Betegnelse på mediekanalene/begrepene Paid Media, Owned Media og Earned Media, altså betalte, egne og fortjente kanaler. Kort fortalt er POEM følgende:

  Paid: Betalte mediekanaler hvor annonseplass kjøpes for å kommunisere et budskap til forbruker, for eksempel TV, magasin eller digitale kanaler.

  Owned: De mediekanaler og/eller opplevelser og fysisk tilstedeværelse som virksomheter selv eier/har kontroll over.

  Earned: Mediekanalene og/eller omtale som skapes av forbrukere - den oppmerksomhet/omtale, både positiv og negativ, som annonsøren har gjort seg fortjent til.

 • Posttest

  Posttest er en type reklameanalyse, en reklametest som gjøres etter kampanjeslutt. Den kombineres ofte med en nullpunktanalyse, som gjøres før kampanjestart. Disse utgjør en effektanalyse. Posttest kan også gjøres alene for å forklare effekt.

 • Predictive Behavioural Targeting

  En digital optimeringsteknikk for å målrette bannervisninger. Går ut på å identifisere brukere, som adferdsmessig er så like som mulig med andre brukere som allerede har involvert seg i produktet/tjenesten

 • Pretest

  En pretest er en form for reklameanalyse, en reklametest av materiell før kampanjestart for å måle reklamens evne til å skape effekt.

 • Produktplassering

  Finansiert plassering av merkevare i en redaksjonell setting. Brukes mest i TV-programmer, filmer og magasiner.

 • Programmatiske kjøp

  Annonsekjøp gjort ved hjelp av to annonsesystemer, en DSP (Demand Side Platform) og en SSP (Sell Side Platform). Kan nå gjøres både for digitale annonser og for printannonser.

 • PT - Prime time

  Beste sendetid. Den tiden på døgnet mediet har flest seere. Brukes primært på tv

 • PUT - People using television

  Angir andelen av alle personer som ser på TV på et gitt tidspunkt

Q
 • Quality Score

  Quality Score er et begrep tilknyttet Google Adwords. Når en bruker klikker på en Google Adwords-annonse, vurderes tilhørende nettsted ut fra fastsatte parametre. Disse er blant annet relevansen av nettstedets innhold i forhold til brukerens søkevaner, tilknytning til sosiale medier, tid brukt på nettstedet og om siden er mobilvennlig. Quality Score påvirker prisen annonsøren må betale for, samt hvor ofte en gitt annonse vil bli vist.

R
 • RBS - Run by Station

  Annonsøren bestiller et gitt antall eksponeringer eller visninger til en fastsatt pris. Mediet bestemmer selv hvor de ønsker å plasser spottene. Se også ROS/RON.

 • Re-targeting

  En form for annonsering som går ut på å vise annonser spesifikt til brukere som tidligere har vært innom annonsørens nettsted, og som dermed antas å være interessert i merkevaren eller dennes produkter.

 • Reklameanalyse

  En reklameanalyse måler reklamens evne til skape effekt. Kort oppsummert måles reklamens evne til å skape positiv oppmerksomhet, forsterke budskapet slik at det huskes, og påvirke oppfatninger på kort og lang sikt. Reklameanalyse kan brukes før kampanjen som en pretest, men også i etterkant av kampanjen som en posttest for å forklare effekten.

 • Rekvisisjon

  Skjema for bestilling av reklameplass i et medie. Juridisk bindende avtale mellom mediebyrå og mediet.

 • Robotinfluencer

  En robotinfluencer er en virtuell figur, som oppfører seg som en ekte person, for eksempel i sosiale medier. Robotinfluenceren kan blant annet anbefale produkter, henge med venner, og vise frem klær og sminke. Navnet henspiller på bruk av kunstig intelligens, men dette er lite utbredt i dag.

 • RoI - Return on Investment

  Avkastning på investering, se også RoMI.

 • RoMI - Return on Marketing Investment

  Avkastning på markedsføringsinvestering.

 • RON - Run of Network

  Annonsører kjøper bannervisninger i et nettverk, men det er nettverket selv som bestemmer hvor, og til en viss grad når, på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoS - Run of Site og RBS.

 • ROS - Run of Site

  Annonsører kjøper bannervisninger på et nettsted, men det er nettstedet selv som bestemmer hvor, og til en viss grad når, på siden(-e) bannerne skal vises. Se også RoN - Run of Network og RBS.

 • RTB - Real time bidding

  Teknologi som tillater kjøp og salg av digitalt varelager i sanntid. I stedet for å reservere forhåndsbetalte plasseringer på nettsteder, bys det på hver enkelt visning når den blir tilgengelig. Den annonsøren  som har budt mest penger blir eksponert. Helautomatisert børssalg av annonseplass

S
 • SEM - Search Engine Marketing

  Digital markedsføring som skal øke synligheten av nettsteder hos de ulike søkemotorene. Se også Adwords.

 • SEO - Search engine optimization

  Optimering av nettsteder for å få best mulig synlighet i ulike søkemotorer

 • SoM - Share of Market

  Uttrykk for et merkes markedsandel målt i verdi eller volum

 • SoV - Share of voice

  Uttrykk for den enkelte annonsørs andel av den samlede mediainvesteringen i markedet innen en gitt periode. Kan også uttrykkes som SoS (Share of Spending)

 • SSP - Supply Side Platform

  En digital plattform, som gir media tilgang til sanntidssalg av reklameeksponeringer. Gjerne basert på forbrukers digitale atferd. Enten direkte fra media eller via DSP/AdExchanges.

 • Stickiness

  Betegnelse for forbrukers evne til å huske f.eks. en reklame på TV

 • SVOD

  Dette står for Subscription Video on Demand.

T
 • Text Ads

  Er en digital annonse i tekstformat, ofte omtalt som sponsede lenker/linker

 • Top and tail

  To filmer/radiospotter for samme produkt/tjeneste i samme blokk, men adskilt fra hverandre. Ofte mot plasseringstillegg.

 • Tracking

  Digital måling hvor man sporer noen eller noe, for eksempel digital forbrukeradferd som besøk til et nettsted fra en annonse, eller trafikk inne på et nettsted.

 • Tracking Pixel

  En Tracking Pixel er i sin enkleste form et 1x1 pixelbilde plassert på et nettsted eller i en e-post, som registrerer når en person åpner nettstedet/e-posten. Den samler informasjon om hvem som har utført en handling, se tracking.

 • TRP - Target Rating Point

  Brukes som valuta på tv og radio og er tall for hvor mange som er eksponert for reklamespott i målgruppen. 1 TRP betyr 1% av en spesifikk målgruppe. Eksempel: Antall personer i alderen 20-50 år som kan få inn signaler fra TV3 er 1,8 millioner. 1% av 1,8 millioner er 18 000 personer. 1 TRP hos TV3 består da av 18 000 personer. Se også GRP.

 • TVOD

  Dette står for Transactional Video on Demand (Pay per View).

U
 • Univers

  Antall personer som har teknisk mulighet for å ta inn en TV-kanals sendinger

 • URL

  En unik adresse for et nettsted

V
 • Varemerke

  Et produkt eller tjeneste som er registrert eller beskyttet, bestående av et egennavn, logo eller annen utforming som er gjenkjennelig.

 • Viral Marketing

  Aktivitet, hvor en vesentlig del av distribusjonen foregår via målgruppens nettverk og/eller via sosiale medier

 • VOD

  VOD står for Video On Demand.

 • VOSDAL

  Vosdal står for Viewed On Same Day As Live. Beskriver seertall/rating på TV: Seing samme dag som vist på TV. Inkluderer både lineær og opptaksseing.

W
 • Wear-In

  Et uttrykk for det frekvensnivået som er nødvendig for at en reklame skal ha effekt. Nivået er forskjellig fra budskap til budskap. Også uttrykt som MEF (minimum effective frequency)

 • Wear-Out

  Et uttrykk som beskriver frekvensnivået som gjør at en reklame begynner å miste sin evne til å kommunisere effektivt, eller rett og slett skape en negativ effekt. Synkende effektiv grensenytte. Det er ikke enighet om eller konsistent dokumentasjon for, at 'for høy' frekvens kan være en direkte årsak til negative holdninger overfor reklame/merke. Dette frekvensnivået varierer fra budskap til budskap.

 • Web-TV

  Web-tv er video i digitale flater. Annonsering på web-TV kan benyttes alene, eller som et supplement til lineær TV. Brukes særlig for å nå yngre målgrupper.

 • WoM - Word of Mouth

  Informasjon om varer/tjenester som spres ved at det snakkes om. Kan gjøres en-til-en eller en-til-mange i sosiale medier.

X
 • Xaxis

  Xaxis er GroupM sin programmatiske trading desk, som tar i bruk egen DMP for å nå målgrupper på tvers av desktop, mobil, nettbrett og web-TV.