Mindshare er et fullservice mediebyrå, med bred kommunikasjonsvirksomhet. Medierådgiving og medieoptimering gir sammen med kreative løsninger de beste resultater for kundene våre, til en lavere totalkostnad. Våre mange kompetanseområder inkluderer medierådgivning og -forhandling, materiellproduksjon, innholdsutvikling og -produksjon, annonsering i sosiale medier og research og analyse. Mindshare kan løse alle oppgaver innen POEM: Paid, Owned, Earned Media – raskt, effektivt, kreativt og nyskapende.

Adaptiv tilnærming

Vår filosofi handler om adaptiv markedsføring, som er evnen og kunnskapen til å kontinuerlig justere markedsinnsatsen i sanntid. Gjennom datatilgang  og –analyse overvåker vi kundenes medieresultater og vurderer hva som til enhver tid fungerer best. Vi tilpasser markedsføringen deretter, både i forhold til media, format og budskap. En adaptiv tilnærming sikrer maksimal effekt av mediemidlene, og gir en klar konkurransefordel for våre kunder.

Mindshare har rundt 40 ansatte i Norge, og 7000 medarbeidere fordelt på 87 land. Vi er en del av GroupM, som er verdens største gruppering innenfor medieinvesteringer.

Les mer om hvem vi er og hva vi gjør på våre nettsider.