Visste du at Bitcoin ble skapt for å lage et desentralisert valutanettverk så verken enkeltpersoner, firmaer eller stater kunne endre reglene, øke tilgangen på penger eller stoppe transaksjoner?

Mange av kryptovalutaene, som de virtuelle valutaene blir kalt, er bygget opp på samme måte, med blockchain som utgangspunkt. Dette var nylig temaet for et møte arrangert av Oslo Freedom Forum og Blockchangers.

Kryptovaluta som hobby

Eric Wall jobber med blockchain-strategier til daglig i Stockholm, og sa på møtet at kryptovaluta kun er en hobby. Men han anses som en ekspert på blockchain og kryptovalutaer, og har med sine kritiske kommentarer og høye forventninger til verdiene som til grunn skaffet seg en stor følgerskare.

På Blockchangers sitt møte fokuserte han på verdien Bitcoin og andre lignende valutaer har for mennesker som lever under autoritære regimer. Han påpekte at over 4 milliarder mennesker lever under slike regimer, der for eksempel banksikkerhet ikke kan tas for gitt.

I vestlige land er sentralbanken adskilt fra myndighetene, og myndighetene kan dermed ikke utnytte sentralbanken til politiske formål. I mange land er ikke innbyggerne så heldige. De kan oppleve at verdien på deres bankinnskudd forsvinner over natten, hvis landet for eksempel opplever hyperinflasjon, slik situasjonen er i Venezuela.

Hyperinflasjon i Venezuela

Venezuela har opplevd et av verdens verste tilfeller av hyperinflasjon. Prisene øker nå med rundt 108 000 % årlig, i følge Bloomberg. Over en halv million mennesker har flyktet fra landet i år på grunn av kronisk mangel på mat og medisiner, økende kriminalitet og Det Internasjonale Pengefondet (IMF) sin forventning om at inflasjonen kan nå 1 million prosent. 90 % av venezuelerne lever nå i fattigdom.

Utbredelsen av Bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke uventet mye høyere i Venezuela enn i andre land. Eric Wall påpekte at innbyggere som hadde penger i sin lokale eller nasjonale bank er ruinerte. Han mener det er et sterkt behov for økonomiske systemer som ikke kan stenges ned, som ikke kan utnyttes. Å lage et sentralisert pengesystem er naturligvis meget komplisert, og noe mange jobber med innenfor IT og finans.

Demokratisk og rettferdig

Bitcoin er i følge Eric Wall en demokratisk og rettferdig valuta. Den innehar fortsatt alle standarder og muligheter som da den startet opp. Lightcoin og Bitcoin står fortsatt på at hovedvisjonen bak valutaene er personlig frihet. Wall mener det bør være et krav til en ny kryptovaluta – den må være tuftet på nettopp personlig frihet.