NextM er GroupM sitt forum for nyskapning og utvikling i markedsførings- og mediebransjen. Konferansen i Stockholm i mars 2017 hadde ikke uventet teknologisk fokus, og på den første dagen fikk deltakerne innsikt i hvordan VR, AR og MR kan utnyttes kommersielt, i samfunnsengasjement og i utdanning.

Samfunnsengasjement i RYOT

I 2012 startet tre hjelpearbeidere og filmskapere selskapet RYOT for å sette fokus på verdens globale utfordringer ved hjelp av 360° og VR (Virtual Reality). De dokumenterte skadene og hjelpeinnsatsen etter jordskjelv i Nepal med 360°-filming, og de var de første som brukte VR for å vise redslene ved krigen i Syria.

Molly Swenson (bildet) fra RYOT fortalte om hvordan de ønsker å bidra til å bedre noen av verdens sosiale utfordringer. Et av prosjektene deres handlet om å begrense den utbredte bruken av isolasjon i amerikanske fengsler. De filmet innsiden av en enecelle, og inviterte folk til å bruke VR-briller for å oppleve hvordan det ville være å sitte isolert i 23 timer i døgnet. De skapte ikke uventet stort engasjement, og fikk mange signaturer på oppropet. Samtidig er det begrenset hvor mange som kan involveres på denne måten. Swenson påpekte selv utfordringene med å nå ut til et bredt publikum. Her trengs det mer utvikling og innovasjon.

Samfunnsfokus viktig for annonsører

RYOT har beveget seg i retning av å lage branded content for annonsører, samtidig som de holder på sin visjon. Dette begrunnet Molly Swenson med at annonsører nå faktisk må gjøre noe godt for samfunnet for å sikre lojale kunder. Dette ønsker RYOT å bidra til gjennom å lage branded content. Mange av filmene de lager for merkevarer er ikke knyttet direkte til produkter, men bidrar til merkevarebygging gjennom å dele merkevarens DNA og tilknytning til samfunnet. Hun oppfordret alle annonsører til å finne relevante historier og saker, og kontakte lokale dokumentarfilmskapere for å få delt de gode historiene.

VR, AR og MR i utdanningen

Jo Jørgen Stordal i Pointmedia var sammen med Ali Zaraiee i Adapa360NextM, og snakket om læringsmulighetene med VR, AR og MR. De jobber med flere mulige prosjekter innen helse og utdanning, blant annet for et sykehus, og fokuserer også på mulighetene for kommersielle bedrifter.

I et skoleprosjekt lærte elevene om solsystemet og planetene på en helt ny måte. De kunne se jorda fra verdensrommet og oppleve ringene rundt Saturn. Elevene forsto mye bedre hvordan solsystemet er bygget opp og hvordan planetene står i forhold til hverandre. En av elevene kommenterte at hun først nå forsto hvor lite Norge egentlig er, når hun så jorda fra rommet og forsto hvor stort Afrika er.

Hvordan utnytte teknologien i forretningsdrift?

Stordal fortalte at Volvo er et av de første selskapene som tok i bruk hololens, som bruker VR/AR (Augmented Reality). Volvo bruker hololens i utviklingen, og har aktivt tatt i bruk teknologien for å skape nye muligheter og for å forbedre produksjonsmiljøet.

– Alle som har mobil har en 360°-maskin i lomma, sier Jo Jørgen Stordal. Han mener det vil vokse frem et krav fra forbrukere om å ikke bare bli underholdt gjennom 360°-teknologien, men også at merkevarer utnytter mulighetene ved 360° som skaper fordeler for forbrukerne.

– Nettbutikker vil måtte vise produktene sine i 360°. Da kan vi bedre se for eksempel om sofaen passer inn i stua før vi kjøper den.

Pointmedia og Adapa360 oppfordrer til å utnytte merkevarens sjel og DNA gjennom ved hjelp av teknologi. Som RYOT mener de at historiefortelling basert på ekte historier og engasjement hos bedriften, som kommuniseres gjennom 360°/VR, skaper gode opplevelser hos forbrukerne. Disse opplevelsene ønsker folk å dele med venner, gjerne i sosiale medier.

– Man kan nesten si at de gjør markedsføringen for deg.

Foto: Jacob Nordström (@foto.jacob).

Kontakt oss gjerne dersom du vil høre mer om mulighetene for å bruke VR, AR & MR!

Kim-André Sundal Rønning, Market & Media Analyst