Blockchain-teknologien kan revolusjonere det økonomiske systemet. Det kan også brukes til å skape økt sikkerhet og gjennomsiktighet i transaksjoner mellom forbrukere og annonsører. 

Hva er egentlig blockchain?

Det kan gi nye muligheter for markedsføring der hastighet og sikkerhet rundt oppgavene i de mange mellomleddene vil kunne økes merkbart.

Du har kanskje hørt om den digitale valutaen bitcoin, eller om den danske Nationalbanken, som jobber med mulighetene for å utstede digitale kontanter. Men visste du at bitcoin og digitale kontanter bygger på noe teknologien blockchain? Blockchain kan komme til å revolusjonere måten vi inngår samarbeid og avtaler på. Blockchain-teknologi gjør det nemlig mulig å forenkle og sikre samhandling mellom parter gjennom to grunnleggende premisser:

1) Man kan ikke endre data i ettertid.

2) Databasen hvor alle dataene ligger lagret, er distribuert på tvers av internettbrukere slik at hver enkelt bruker lokalt har en kopi av databasen. Med andre ord er databasen kopiert tusenvis av ganger.

Det betyr at teknologien er godt sikret mot krasj, hacking og svindel.

Dette har ledet til en ny og spennende utvikling: Smart Contracts. Det er betegnelsen på en type kontrakter som inneholder algoritmer som skal iverksette og håndheve en kontrakt ved hjelp av blockchain-teknologi. Hele prosessen kan automatiseres og fungere som et supplement til, eller erstatning for, analoge juridiske kontrakter slik vi kjenner dem i dag. Betingelsene i en Smart Contract er nedskrevet med en koding både maskiner og mennesker forstår.

Siden ingen kan gå inn i en blockchain og rette i en transaksjon i ettertid, vil man utelukkende kunne føye til eksisterende data som ikke har noen sentral eier.

Blockchain i markedsføring

Digital markedsføring er og blir mer og mer kompleks. Hvordan kan annonsører sikre at markedsføringsinvesteringene går effektivt og trygt gjennom alle ledd? Blockchain-teknologien tilbyr noen enestående muligheter ved å øke gjennomsiktigheten i et nettverk av leverandører. Samtidig sikrer den at kravene man framsetter blir overholdt av partene i leveransen.

IBM jobber ikke uventet aktivt med denne teknologien, og viser i denne videoen hvordan det kan foregå, for eksempel med transporten av en vare. Om en part ikke utfører sin del av oppgaven, synes det fort, og du kan utbedre feilen.

På samme måte vil prosessen for en markedsføringskampanje kunne bli strukturert og gjennomført med en Smart Contract. Her blir alle mellomledd registrert, og det vil være full oversikt over hva som inngår i leveransen. Skulle det oppstå feil, kan man se hvor i kjeden av hendelser bruddet ligger. Ingen vil kunne gå inn og rette i en transaksjon i ettertid. Skulle man for eksempel få annonsene sine vist for en annen målgruppe enn definert i kontrakten, kan innebygde sanksjonsmuligheter gjennomføres automatisk.

Makten kan flyttes til forbrukeren

Her er et tenkt scenario med fire aktører: forbrukeren, mediet, mediebyrået og annonsøren.

Dette vil være en kjede av såkalte smarte kontrakter. Disse blir utført automatisk når de rette omstendighetene er til stede. Kontraktene samsvarer med hverandre, og sørger for at alle får det de har spesifisert i kontrakten.

  • Brukeren kan få betalt for å dele data og bli eksponert for relevante annonser.
  • Mediet kan betale brukeren for å dele data, og mottar samtidig betaling for å vise annonsen til en bruker med alle ønskede kjennetegn.
  • Mediebyrået overfører betaling for eksponeringen til mediet i tråd med avtalen som er inngått.
  • Annonsøren betaler mediebyrået for å ta hånd om prisforhandlingen og plassering, og overfører deretter pengene via blockchain.

Hele prosessen kan overvåkes av annonsøren i sanntid. Dette vil skape økt gjennomsiktighet i prosessen fra ordren blir plassert og helt fram til eksponeringen.

Illustrasjon som viser blockchain fra forbruker til annonsør
Ill.: blockchain fra forbruker til annonsør

 

Hva er så forskjellig fra i dag? Store deler av nåværende markedsføring er manuelle prosesser. Dette kan skape utfordringer knyttet til fleksibilitet, sikkerhet og gjennomsiktighet. Ordre blir manuelt lagt inn i systemer, materiell lastes opp manuelt, status og rapporter blir laget i regneark eller powerpointpresentasjoner, og så videre. I denne prosessen kan ting gå galt eller bli forsinket av manglende input. Hvis vi i stedet kan bruke blockchain til å styre noen av elementene i arbeidsgangen, fra en annonsørs beslutning om en kampanje, til en bruker blir eksponert for budskapet deres, vil hastigheten og sikkerheten for at tingene blir utført korrekt, bli merkbart høyere. I tillegg kan det gi mulighet for at brukerne mot betaling vil kunne selge sin deltakelse gjennom å se en gitt annonse ved å gi tilgang til utvalgte data. Disse data blir igjen bekreftet av andre brukere på internett.

Muligheter og utfordringer

Jo mer vi lærer om blockchain, jo flere muligheter kan vi se. Alle bransjer der informasjon blir delt mellom enkeltpersoner eller selskap kan bruke teknologien til å bli mer effektiv. Effektiviseringen kan selvfølgelig sette noen yrkesgrupper ut av spill. Dette er ikke første gang teknologi forandrer verden, og nye muligheter oppstår ofte parallelt.

Den kanskje største utfordringen blir å lage tjenester som gir forbrukeren fordeler. De som lykkes med å kombinere fordeler i drift av systemer og virksomheter med forbrukerens behov og ønsker, vinner helt sikkert på langt sikt. Demokratisering er nemlig en av hjørnesteinene i blockchain.

På vår anti-konferanse Huddle høsten 2016 diskuterte vi nettopp blockchain, og Mindshare jobber videre med hva vi kan bruke blockchain til. Vil du bli med i samtalene, ta gjerne kontakt med oss!

Foto av Ludvig Yttergren i Mindshare

Ludvig Yttergren er Head of R&D i Mindshare, du når ham på mobil 948 08 197 eller på e-post.