Mindshares internasjonale undersøkelse Mindreader viser en kraftig tilbakegang i oppmerksomhet for lineær TV. Det er nå kun 11 % som har absolutt fokus når de ser på TV.

Oppmerksomheten faller

Tallene i Mindreader for 2015 viser en fallende trend for hva folk får med seg fra TV-skjermen. 47 % har det som hovedfokus, mens 33 % har TV på i bakgrunnen mens de gjør andre ting. I den yngste gruppen er det hele 50 % som har på TV i bakgrunnen mens de gjør andre ting. Til sammenligning ligger radio på 57 % for samme målgruppe. Alle tallene gjelder TV-seeing generelt – oppmerksomheten går ytterligere ned når reklamen begynner.

Har multitasking skylden?

Den store økningen i mobilbruk må ta deler av skylden, samt vårt ønske om å multitaske, altså gjøre flere ting på en gang. I Norge sjekker vi i snitt mobilen 150 ganger om dagen. Noen vil si at vi multitasker, men uten å gå nærmere inn på en diskusjon om multitasking, kan vi nevne at det er flere studier som viser at multitasking ikke er mulig. Noen vil hevde at kvinner er bedre til det enn menn, men vi vet at hjernen vår sliter med å ha fokus på mer enn én ting om gangen. Det betyr rett og slett at fokuset er et helt annet sted enn på TV-skjermen når vi gjør andre ting samtidig med å se på lineær TV.

Morgendagens TV

Mindre seeing og fokus på lineær TV er en stor utfordring for annonsører, og for morgendagens TV. På Huddle tidligere i høst ble det diskutert hva som må til for å fange seernes oppmerksomhet. Et av poengene er behovet for engasjerende innhold. Morten Micalsen, CEO i MTG TV, poengterte at TV gått fra å bestemme hva du ser, til at du selv bestemmer hva du vil se. Dette stiller høye krav til innholdsproduksjoner, som i dag er kostbare med lang ledetid.

Helje Solberg, redaktør i VGTV, etterlyste innovasjon også hos annonsørene. Hun mener at mediene i stor grad har tatt steget inn i fremtiden og tilrettelagt for nye måter å konsumere innhold på, men at annonsørenes historiefortellinger må henge med i svingene.

Solberg nevnte en nylig kampanje for Burger King som et godt eksempel, der de produserte en rekke reklamefilmer med noen få sekunders varighet. Håkon Moslet i NRK løftet frem innholdsproduksjonen til en av Mindshares kunder, Nike. Han mente at Margot vs Lily var god kommunikasjon, hvor man ikke tenker noe særlig på at det er reklame.

Her er noen tips til annonsører for å skape engasjerende reklamefilmer som seerne legger merke til:

  1. Bruk lyd! Lyd er viktigere enn noen gang for å fange seernes oppmerksomhet. Musikk, lydeffekter og stemmer er en essensiell del av det kreative.
  1. Skap dialog med forbrukeren gjennom TV ved å by på quiz, konkurranser, avstemming eller samarbeid med for eksempel Shazam.
  1. Snakk direkte til seeren/lytteren, som driver med noe annet. Si «Hei, du som sitter der og slapper av med mobilen» eller tenk radio – at lytteren står på kjøkkenet og lager mat.
  1. Tilpass fortellerteknikken og vær tydelig. Tenk på at noen kanskje kun ser fem sekunder av filmen din på nettet – kanskje du kan starte med poenget?
  2. Tenk medie og format.

 

Ta gjerne kontakt med vår analytiker Christian Nordby Bø om du vil snakke om hvordan du kan få bedre oppmerksomhet rundt reklamefilmene dine.

Du kan lese mer om Huddle-møtet om morgendagens TV her, og om vår workshop på Huddle mellom musikkbransjen og annonsører på våre nettsider.