Med digitale medier er vi stand til å treffe stadig mer nøyaktig, og da gjør vi vel annonseringen dobbelt så effektiv? Så enkelt er det dessverre ikke.

Målgrupper, målgrupper, målgrupper

John Wanamaker er mannen bak det kjente sitatet «halvparten av pengene jeg bruker på reklame er bortkastet – problemet er at jeg ikke vet hvilken halvpart». Mange av oss som jobber med reklame og markedsføring har nok tenkt tilsvarende: vi har segmentert etter kjønn, alder, inntekt og geografi, og klaget over at vi kaster bort penger ved å eksponere reklame mot de som faller utenfor vår definerte målgruppe.

Med digitale medier er vi stand til å treffe stadig mer nøyaktig, og i dag kan vi med ganske stor sannsynlighet vite hvem det er vi annonserer mot – i hvert fall hvilke interesser personen har, og om vedkommende har handlet fra oss tidligere. Hvis vi for eksempel skal selge bil kan vi enkelt unngå å annonsere mot den halvparten av befolkningen som er minst interessert i bil, så har vi spart halvparten av budsjettet og gjort annonseringen dobbelt så effektiv. Eller er det så enkelt? Neppe.

Fordi vi også er nødt til å rekruttere nye kunder.

Segmenterer vi bort for mange?

Hvis vi stadig tar vekk den halvparten som er minst interessert i vår merkevare eller produkt, vil målgruppen vi henvender oss til slutt bli forsvinnende liten. Sannsynligvis mister vi noen potensielle kunder på veien også, for hver gang vi halverer målgruppen vår.

Vår oppgave, som fremtidens markedsførere, er å sørge for at kommunikasjonen ikke bare konverterer de som befinner seg aller lengst nede i trakta, men at den også evner å friste de som faller litt utenfor kjernemålgruppen. Spørsmål vi må tørre å stille oss selv er:

  • Ekskluderer vi potensielle kunder ved å definere for smale målgrupper?
  • Unnlater vi å inspirere fremtidige kunder når de får endret behov, eller går inn i en ny livsfase?
  • Hvor representativ er digital atferd for å predikere våre behov – på kort og lang sikt?
  • Optimaliserer vi for kortsiktig, basert på kun en liten del av effektene?
  • Evner vi å bygge merkevaren for økt basesalg og effekt på langsikt?

Dette skal vi diskutere på vår anti-konferanse Huddle: Future of Media, Mindshare sin event 24. november 2016. Se programmet for dagen her, og meld deg på Huddle her.

Vi håper flest mulig kommer på møtet om segmentering på Huddle for å diskutere dette, og sammen bli litt klokere. Se etter møtet Future of Targeting i programmet.

Les om andre temaer vi skal diskutere på Huddle: