I Norge liker vi reklamefilmer best på tradisjonell, også kalt lineær, TV. Men nå bruker vi like mye tid i digitale kanaler som vi bruker på lineær TV. Totalt bruker vi 176 minutter, altså nesten 3 timer hver dag foran en eller annen skjerm. Men hva vi synes om reklamefilm på TV og på nettet varierer kraftig.

Som en naturlig følge av vår økte bruk i digitale kanaler, øker også den digitale andelen av annonsørers medieinvesteringer. Mindshare plasserer rundt 40 % av våre kunders annonsekroner i digitale kanaler.  Det er viktig å være bevisst på hvilket materiell man bruker hvor, og annonsører bør bruke tid på innsikt og analyser.

Fungerer reklamefilmer også på nettet?

Vi ser mange eksempler på at annonsører benytter samme film på TV som på nettet. Det er ikke den beste utnyttelsen av reklamekronene. Den internasjonale AdReaction-studien fra vårt søsterselskap Millward Brown, analyser hvordan reklamefilm fungerer på vanlig lineær TV, og i andre kanaler, på PC/desktop, nettbrett eller smarttelefon. Studien er basert på et utvalg på 13 600 personer mellom 16-45 år i 42 land, som har tilgang til både tradisjonell, lineær TV og smarttelefon og/eller nettbrett.

Noen hovedfunn fra AdReaction

Internasjonalt bruker vi gjennomsnittlig 204 minutter daglig foran en skjerm, halvparten på tradisjonell TV og halvparten i digitale kanaler. I Norge bruker vi 176 minutter, og kun 12 % av oss er positive til reklamefilm generelt. I Filippinene er hele 57 % positive til reklamefilm.

Internasjonalt er folk minst positive til reklame på mobil, mens vi i Norge liker reklamefilm på mobil best etter vanlig TV, og da spesielt reklame i spillapper på mobil og brandet innhold. Vi konsumerer de fleste formatene hjemme.

Hva vet vi om mottageligheten for reklamefilm på forskjellige skjermer? Og tilpasser vi reklamemateriell for optimal effekt?

Folk flest er mest positive til reklame på tradisjonell TV. Dette handler om modus – da er vi mest avslappet, og i tillegg er vi er mer vant med reklame på TV. En av grunnene til at flertallet internasjonalt er minst positive til reklame på mobil er nettopp at vi er i et annet modus – mer aktivt søkende, og reklamen oppfattes som forstyrrende.

Humor fungerer

Funnene fra AdReaction viser at oppmerksomheten når vi ser en reklamefilm halveres etter omtrent 5 sekunder. Det betyr at det er viktig for en annonsør å fange oppmerksomheten raskt og engasjere seerne, spesielt når vi er på mobil, hvor reklamen i større grad oppfattes som forstyrrende. Humor er den beste måten å sikre folks oppmerksomhet, fulgt av interesse og belønning.

De som er positive til reklamefilmer på nettet opplever også en stor grad av kontroll over eksponeringen. Det betyr at muligheten til å hoppe over reklamen oppleves som positivt – noe som understreker viktigheten av å tilpasse filmene til nettbruk. Annonsører får lite igjen for å vise en 30-sekunders reklamefilm når folk kan hoppe over den etter de første fem-ti sekundene. Kun 10 % velger å spille av en film selv, noe som igjen er årsaken til at stadig flere medier og nettverk gir annonsørene mulighet til å kjøpe autoplay, altså automatisk avspilling av video i annonser.

Målrettet annonsering er positivt

Folk er positive til målgruppestyrte reklamer, spesielt hvis de er segmentert på interesser, hobbyer eller merkevarer de er interessert i. Men hvis man føler seg forfulgt, for eksempel når noen annonsører overdriver frekvensen og viser de samme annonsene gjentatte ganger, da kan irritasjonen føle at man blir negativ og kanskje til og med installerer adblockere.

Bare 12 % av nordmenn er positive til reklamefilm på forskjellige skjermer, og lineær TV trekker opp. Men den digitale andelen av medieinvesteringene vil bare øke etter hvert som flere kanaler kan kjøpes digitalt.

Tilpass reklamen!

Vi vet at digital kommunikasjon er effektivt, og vi tror at digital kommunikasjon kan være like effektfullt som andre kanaler både på kort og lang sikt hvis vi lærer å tilpasse reklame til de digitale flatene. Mindshare tror at dette, i kombinasjon med automatiserte mediekjøp basert på smart bruk av «big data» vil bidra til fortsatt lønnsomhet og vekst for våre kunder.

Se hele studien fra Millward Brown her. Kontakt oss gjerne om du vil høre mer om denne studien eller annen innsikt og analyse. Ring Christian Nordby Bø på 930 68 685, eller send en e-post på christian.bo@mindshareworld.com.

Bilde av Christian Nordby Bø
Christian Nordby Bø er markedsanalytiker i Mindshare