Så langt i 2015 har Mindshares kunder investert nesten 40 prosent av annonsekronene sine i digitale flater. For første gang i Mindshares historie er digitale medier dermed større enn TV.

Print går ytterligere ned hos Mindshare, mens de andre kanalene, som radio, kino og DM holder seg nokså stabilt.

Hos Mindshare har vi i flere år jobbet aktivt for å utnytte nye muligheter digitalt, og tester gjerne nye medier og formater for kundene våre. Ta kontakt med Tomas G. Tomasi, Digital Director, om du vil snakke om mulighetene i digitale kanaler.