Google har innført en endring i sine søkealgoritmer for å sikre brukerne de beste treffene også på søk fra mobil. Dette skal ikke påvirke dine annonsørers betalte søk, selv om i hvilken grad Google opplever websiden som mobilvennlig har betydning for hvor høyt opp man havner i listen over organiske søkeresultater.

Hva er kravene fra Google?

Den viktigste faktoren for å bli klassifisert som en mobilvennlig side er om siden har responsivt design. Det vil si at siden tilpasser seg hvilken plattform man bruker – om det er mobiltelefon, nettbrett eller desktop. Nettsider som for eksempel krever flash eller at man må zoome inn eller ut for å kunne lese innholdet, oppfyller ikke kriteriene til en responsiv side.

Hvordan påvirker dette annonsørene?

Uoffisielle tall anslår at rundt halvparten av alle søk på Google gjøres fra mobiltelefon. Men foreløpig sier Google at merkevaresøk ikke vil påvirkes av algoritme-endringen, så selv om en merkevares webside ikke er mobilvennlig skal den ikke falle nedover på listen over søkeresultater på mobil. Den skal heller ikke påvirke betalt søk eller søk på tablet, i følge Mindshare globalt.

Selv om endringen per i dag ikke påvirker betalt søk (SEM), anbefaler ikke Mindshare å bruke betalt søk for veie opp for manglende trafikk fra organisk søk til ikke-mobilvennlige sider. Det er sannsynlig at endringen vil kunne påvirke betalt søk i fremtiden, og endringen bør tas alvorlig av annonsører. Den er en påminnelse om hvor viktig brukeropplevelsen er, og ikke minst om behovet for å være i konstant utvikling.

Kontakt gjerne en av våre søkespesialister, André Wold eller Iselin Stensrud, for mer informasjon eller råd.