Group M har samlet et knippe foredragsholdere som er ledende og toneangivende innen programmatic buying. De vil dele sitt syn på fremtiden og mulighetene innen dette teamet.

Sett av formiddagen 26. november 2014 til å løfte blikket, bli inspirert og se fremover. Vi vil kort sagt gi et innblikk i «What’s next» – slik GroupM ser det.

Håper vi sees på Latter kl. 08.00 den 26. november 2014.
Meld deg på til whatsnext@groupm.com

 

Program

08:00 – 08:30 Mottakelse, kaffe og frokost

08:30 – 08:45 GroupM velkommen
Jonas Hemmingsen, CEO Group M Nordic

08:45 – 09:45 Real-time advertising through the consumer lifecycle
Caspar Schlikum, CEO XAXIS EMEA
Merkevarer, kunderekruttering og lojalitetsprogrammer blir sjelden sett i sammenheng. Men nettopp dette er mulig i dag. Caspar vil dele eksempler rundt hvordan smart real-time marketing kan levere gjennom kundens livssyklus.

09:45 – 10:15 Data & Creativity
Tej Rekhi, Innovation Strategist Sizmek
«Data og kreativitet – to gamle motpoler som nå er viktigere å se i sammenheng enn noen gang. I foredraget vil Tej vektlegge viktigheten av samspill mellom ledende teknologi, forbrukeratferd og merkevare».

10:15 – 10:30 Kaffepause

10:30 – 11:15 Personopplysninger som salgsvare
Bjørn Erik Thon, Direktør Datatilsynet
De fleste typer data er tilgjengelige i dagens samfunn, og hvor går grensene for utnyttelse av data? Bjørn Erik vil sette datatilgang og datautnyttelse i et større perspektiv og peke på de muligheter og utfordringer som er knyttet til bruk av bruk av informasjon.

11:15 – 11:45 Microsoft og programmatic buying
Robin Bootle, Programmatic Lead Nordics
Hvordan ser en av verdens største teknologiaktører på utviklingen av programmatic løsninger? Robin deler sine betraktninger og letter på sløret hvordan giganten Microsoft ser på fremtiden.

Velkommen til en faglig formiddag!