Fra 1.juli ble metoden for målingen av gjesteseing endret og ut går måling av nett-TV (Virtual Meter) og gjesteseing i TV-meterhusholdningene.

Som erstatning blir TV-seing utenfor hjemmet registrert via PPM (Portable People Meter) som i dag benyttes til måling av radiolytting. Enkelt forklart blir lyttingen registrert via PPM matchet med «like» personer i TV-meterpanelet og tillagt disse.

TV-seingen har i mange år vært underrapportert, fordi seing utenfor hjemmene ikke har blitt fanget godt nok opp.

Spesielt er det seing på landsteder/hytter som ikke har kommet med. TV-kanalene har solgt sommeren med dette argumentet i alle år; man fikk flere gratis seere med på kjøpet om sommeren.

Den første måneden med de nye målingene viser en total økning i TV-seingen på ca. 14 prosent sammenlignet med juli 2013. Over 18 prosent av seingen ble registrert via PPM. Den gamle metoden med gjesteseing i TV-meterhusholdningene representerte i overkant av 8 prosent i juli 2013. Den nye metoden ga altså en økning i seingen på snaue 10 prosentpoeng. Nett-TV-seingen via Virtual Meter er ikke tatt med her, men det ble avdekket forsvinnende lite seing via denne målingen. Se oversikten over flere kanaler under. Tallene er fra Gallup.

Tall fra Gallup
Kvinner 30-39 år var aldersgruppen med størst endring med 18 prosentpoeng, mens kvinner 12-19 år hadde en nedgang på ca. fem prosentpoeng.

Så hva er konsekvensen av dette?

For det første reflekterer de nye målingene virkelig seing bedre. Man er en seer selv om man er på hytta eller på en pub og ser fotball. Det var man ikke før når ikke dette ble fanget opp av TV-Meterpanelet.

For det andre øker varelageret til TV-kanalene. Gitt et velfungerende marked vil prisene øke tilsvarende økningen i målt seing, fordi de seerne man før fikk med på kjøpet nå vil bli en del av valutaen og dermed måtte betales for.

Når dette er sagt så er ikke juli en representativ måned. Flere har ferie på landsteder/hytter samt at vi i år har hatt et år med fotball-VM som blir sett mer «ute av hjemmet» enn andre programmer.

Tall fra Gallup viser at seingen i mars ble målt fem prosent høyere i målgruppen 20-49 i år med den nye målingen vs. den gamle. Vi tror det er et riktigere estimat når sommeren er lagt bak oss og hverdagen er tilbake, men dette er en utvikling det blir spennende å følge utover høsten.