“It is not the strongest that will survive, nor is it the most intelligent; but the most adaptive to change”

Sitatet fra den godeste Darwin er fortsatt sant. Mediemarkedet og den måten forbrukerne konsumerer innhold og finner informasjon på, er i konstant endring.

Tidligere har det primære fokuset for mange merkevarer i markedsføringsstrategi vært annonsering og massekommunikasjon – og det er det nok delvis forsatt. Hypotesen er her at hvis man eksponer nok folk for budskapet mange nok ganger, så skal noen av dem respondere.

Det er delvis riktig, men i dag blir vi daglig bombardert med reklamebudskaper som gjør denne måten å nå forbrukere på mer og mer ineffektiv. I tillegg mister avisene lesere, TV-seertallene har pekt nedover i flere år, og generelt ignorerer vi displaybannere og andre annonseformer på nettet i mye større grad enn tidligere.

Sosiale medier og det som kalles for inbound-marketing har derfor gitt merkevarer mulighet til å bryte denne tendensen.

Digitale medier er en av de viktigste informasjonskanalene for de aller fleste, og sosiale medier har redefinert den måten vi skaffer oss informasjon på.  Vi er ikke lenger interessert i å høre fra merkevarene – vi vil høre på andre forbrukere og venner, og det er her at spesielt bloggere spiller en stor rolle.

Merkevarer må i større grad begynne å tenke Business to Influencer to Consumer enn hittil og tilpasse seg, forstå og delta proaktivt i denne nye verdenen, for ikke å gå totalt glipp av verdien av å bruke sosiale medier.

Vi er alle medier

Grunnen er at alle er medier i dag; du og jeg! Alle kan sende/publiserer deres ”personlige” nyheter til hele verden. Det er her som medie at spesielt bloggere har vunnet terreng og gitt tradisjonelle medier hard konkurranse.

I og med at Internettet og spesielt sosiale medier har gitt alle en ”stemme”, bidrar det til at innflytelsesrike personer, som tidligere var gruppert i puljer, nå også er personer som vi kan forholde oss til og betrakte som venner.

I motsetning til vanlige medier, bygger bloggere nemlig opp communities. Disse communities er drevet av felles verdier og de har innflytelse. I takt med at disse mediene vokser, kommer også flere og flere stemmer frem. Stemmer som allerede har en viss form for innflytelse. Dvs. ved hvert nytt medlem i communitiet, styrkes både det og de budskapene som kommer derfra.

 

Men hvorfor skal vi bruke bloggere når vi bare kan lage vårt eget community?

Det skal vi på bakgrunn av tre ting:

  • TROVERDIGHET

Bloggere skriver ikke lenger bare innlegg på nettet, de former og bygger opp levende communities gjennom ærlig, autentisk og som oftest ganske personlige historier og fortellinger. Dette gir dem en troverdighet som tradisjonell markedsføring og merkevarer ikke kan kopiere.

  • TILLIT

I tillegg etablerer bloggere et utrolig tett forhold til sine lesere, og de er derfor også ansett som en ærlig venninne/venn som man respekterer meningen til, som man stoler på og har tillit til anbefalingene fra!

  • WOM

Blogger er et dialogbasert medie med en høy leserinvolvering og interaksjon. De mange kommentarene som et godt blogginnlegg generer er nettopp verdien av sosial PR, fordi den kan sidestilles med Words Of Mouth (WOM), som er fem ganger mer troverdig enn tradisjonelle medier som TV, radio og lignede.

Tillit fører til handling

Som sagt stoler vi ikke lenger på tradisjonell reklame – vi vil ha WOM. Fordi bloggere klarer å bygge tillitt hos leserne, betraktes de også som en troverdig informasjonskilde, og en troverdig informasjonskilde spres, noe som nettopp er den positive effekten bloggere og sosiale medier kan ha på en kampanje eller et tiltak.

Vi forbrukere undersøker og forhører oss hos bloggerne og andre online-”venner” før vi gjør et kjøp. Vi deler vår egne og andres erfaringer med produkter og tjenester.

Handlinger og kjøpsbeslutninger er derfor i høyere grad påvirket av disse anmeldelsene og vurderingene fra andre enn av tradisjonelle former for annonsering. Tenk derfor mer i integrering av bloggere/influenter i kampanjer for å ha mulighet til å påvirke de sosiale samtaler (Business to Influencer to Consumer).

Hvilke bloggere skal man velge?

Bloggsfæren er kjempestor og bare i Norge er det ca. 76 000 aktive bloggere innenfor ulike segmenter, som teknologi, mote, skjønnhet, mat, livsstil etc.

Det er viktigste er å velge de bloggerne med et varemerke/medie som støtter din merkevare og som er troverdig, leverer verdi til leserne, og som har et levende community. Man må sette seg inn bloggerens univers, lese og sikre seg at han/hun aldri ville promotere noe til sine lesere der ikke er relevant for dem.

HUSK –   tillit fører til handling! Og popularitet er ikke nødvendigvis det samme som troverdighet/tillit. Populære bloggere kan sikre din merkevare rekkevidde, men avhengig av målsetningene er ikke dette alltid et bra resultat hvis rekkevidden ikke blir omsatt til verdifullt innhold.

Derfor er det i noen tilfeller kanskje enda mer effektivt å etablere et samarbeid med en mindre populær blogger, som har bygd opp tillit, troverdighet og dermed også innflytelse i sitt community.

Den innflytelsen som bloggere har i deres community og over enhver annen forbruker som søker etter en troverdig stemme for et produkt, en merkevare eller tjeneste vil bare fortsette med å stige i takt med at vi blir eksponert for flere og flere reklamebudskaper.

Velg derfor en proaktiv tilgang til utviklingen i markedet. Husk at vi alle er medier og har en stemme som, hvis den blir riktig brukt, kan fremstå troverdig, noe som skaper tillit og fører til handling.