Bakgrunn

Den 23. oktober løftet Civolution sløret for et partnerskap med Optimal om å gi leverandører mulighet for å kjøpe Facebook-annonsering fra FBX synkronisert med TV-reklamer. Endringen skjer samtidig som Facebook og Twitter kjemper om lederposisjonen pm å vøre det foretrukne stedet for TV-seerne å diskutere favorittprogrammer. De to mediene forsøker til og med samtidig å maksimere omsetningen fra TV-relatert annonsering. Hittil har Twitter hatt et stort forsprang fordi tjenesten gir mulighet for segmentering slik at leverandørene kan nå ut til samme seer to ganger – først på TV og deretter på Twitter.

Detaljer og implikasjoner

Teknologien som gjør denne tjenesten mulig er Civolutions synkroniseringsfunksjonalitet SyncNow, som er blitt inte­grert i Optimals Open Signals-plattform. Partnerskapet gir leverandørene mulighet for å velge hvilke TV-reklamer (egne eller konkurrenters) de ønsker å synkronisere i sanntid med en reklamekampanje på Facebook.

Etter lanseringen av det nye produktet vil leverandørene kunne annonsere overfor Internett-brukere via sosiale nettverk, samtidig som reklamene blir vist på TV. Lanseringen av det nye produktet er spesielt viktig for leverandører som er redde for at TV-seernes sideløpende bruk av enheter med Internett skal stjele fokus fra både TV-sendinger og reklamepauser. En metode for å få tak i det stadig økende antall TV-seere som i reklamepausene har oppmerksomheten rettet mot en liten skjerm, er å bringe TV-synkroniserte annonser på digitale enheter, slik at en annonsekampanje allikevel oppnår gjennomslagskraft og gir større avkastning på den samlede investeringen.

I første omgang er denne tilgangen ikke fullt så avansert som den som tilbys av Twitter, ettersom det ikke fore­tas samkjøring med Facebook-data. Det finnes derfor ingen bevis på at brukerne faktisk diskuterer en TV-sending. Allikevel er det på nåværende tidspunkt forlokkende å komme i kontakt med potensielle kunder som har TV-en stående på uten at det har deres fulle oppmerksomhet, og dette er en situasjon som Facebook uten tvil vil se nærmere på når de skal utforme kommende annonsepakker.

Oppsummering                             

De offentliggjorte foreløpige resultatene tyder på dokumenterbare gevinster for leverandørene ved å supplere kjøp av reklametid under TV-programmer med TV-innholdsidentifikasjon. Pilotundersøkelsen av denne segmen­teringsmetoden viste at når Facebook News Feed-annonser synkroniseres i sanntid til reklameinnslag i TV-sendinger, gir det 60 % økt CTR, mens derimot synkronisering av annonser til konkurrenters reklame­innslag medfører 35 % økt CTR. I begge tilfelle sammenlignet med en kontrollgruppe. Denne tilgangen kan raskt vise seg å være en lønnsom taktikk for taktisk skjemalegging av Facebook-annonser synkront med innholdsmessig relevant TV-innhold.